Przepłukiwanie i czyszczenie instalacji grzewczej

FERNOX czyszczenie instalacji grzewczych

Przepłukiwanie i czyszczenie instalacji grzewczej polega na przemyciu jej specjalnymi środkami chemicznymi i wodą, w celu usunięcia nagromadzonych w niej osadów, kamienia, rdzy i innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo działania całego systemu grzewczego.

Skąd pochodzą te zanieczyszczenia w instalacji? Jakie mogą spowodować skutki? Dlaczego warto przeprowadzić proces czyszczenia systemu? Dajemy odpowiedz!

FERNOX czyszczenie instalacji grzewczych Siedlce

Zanieczyszczenia w instalacji grzewczej

Nadmiar zanieczyszczeń w instalacji centralnego ogrzewania wynika z procesów korozji i osadzania się kamienia z wody. Te drobne cząsteczki mogą przybierać postać zarówno magnetyczną, która wynika z degradacji materiałów metalowych, jak i nie-magnetyczną, np. ziarnka piasku. Twarda woda, bogata w sole wapnia, magnezu i inne minerały, zwiększa ilość osadu (nazywanego kamieniem kotłowym), który osadza się w rurach i grzejnikach. Wysoka temperatura wody i odkwaszone pH sprzyjają powstawaniu osadów, podczas gdy korozję przyspiesza obecność powietrza w instalacji oraz obniżone pH wody. Zanieczyszczenia mogą również powstać w wyniku pozostałości po pracach montażowych, takie jak smary, pasty izolacyjne, taśmy ceramiczne, pyły itp. Wszystkie te zanieczyszczenia prowadzą do gromadzenia się substancji zwanej szlamem, co ogranicza przepływ wody i zwiększa ryzyko korozji.

Znalezienie się zanieczyszczeń w instalacji grzewczej obniża jej efektywność. Osady stanowią warstwę izolacyjną, co wydłuża czas potrzebny na nagrzewanie, co z kolei zwiększa zużycie energii. Dodatkowo, obecność zanieczyszczeń może sprzyjać rozwojowi bakterii w instalacji, co może prowadzić do zagrożenia zdrowia.

Mimo że osady te są stosunkowo kruche, usunięcie ich z instalacji bez specjalistycznego sprzętu i środków jest praktycznie niemożliwe.

Skutki zanieczyszczeń w instalacji obejmują między innymi

Jak rozpoznać, że nasza instalacja grzewcza jest zanieczyszczona?

Prawie każda instalacja centralnego ogrzewania, po kilku latach użytkowania, wymaga czyszczenia. Warto to zrobić nie tylko wtedy, gdy zanieczyszczenie jest już na tyle duże, że wywołuje objawy, ale także w celu profilaktyki, aby zapobiec uszkodzeniom systemu.

Objawy zanieczyszczonej instalacji mogą obejmować:

  • Filtry zanieczyszczone i zatkane.
  • Zmieniony kolor wody.
  • Dziwne dźwięki w instalacji.
  • Zimne kaloryfery, zwłaszcza na dole.
  • Powietrze w instalacji, co prowadzi do gazowania układu.
  • Zablokowane przepływy na zaworach, wymiennikach ciepła i pompach.
  • Wzrost zużycia energii w porównaniu do poprzednich lat eksploatacji urządzenia.

Jak wygląda proces czyszczenia instalacji grzewczej?

Czyszczenie instalacji grzewczej w zwykłym domu można zazwyczaj przeprowadzić w ciągu jednego dnia, choć w większych budynkach może to trwać dłużej. Proces ten obejmuje kilka etapów, które pozwalają nie tylko usunąć zgromadzony szlam, ale także pozbyć się nagromadzonego kamienia. Kluczowym działaniem jest przepłukanie instalacji czystą wodą, a następnie stosowanie specjalnych środków chemicznych do rozpuszczenia zanieczyszczeń i kamienia. Ostatecznym krokiem jest zabezpieczenie elementów instalacji za pomocą odpowiedniego preparatu zw. inhibitorem korozji.

Konserwowanie instalacji grzewczej przyczyni się do utrzymania jej efektywności na wysokim poziomie, obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz zagwarantowania bezpiecznej i długotrwałej pracy systemu.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami? Skontaktuj się z nami!

Siedlce przepłukiwanie i czyszczenie instalacji