Palnik Platinum Bio VG

Palnik Platinum Bio VG 12 kW | 16 kW | 24 kW | 35 kW

Spalanie:
– pellet drzewny klasy: A1, A2, B.

Czyszczenie palnika Platinum Bio VG jest automatyczne, następuje w trybie ciągłej pracy. Nie trzeba wygaszać palnika, w celu ręcznego czyszczenia.

Budowa urządzenia ogranicza wysyłanie szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery oraz pyłów.

 

Zapytaj o produkt

Pozwala na podłączenie kilku niezależnych obwodów grzewczych w budynku  i ustawienie różnych temperatur w pokojach w trybie ręcznym lub pogodowym. Steruje pracą wymiennika ciepłej wody użytkowej.

Dzięki modułowi internetowemu funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można monitorować przez komputer lub telefon.

 

 

Quotation saved for the products. We will get back to you soon with your details.

×

Quotation details

Name
Email
Message
Send me a copy